Våra produkter från grunden

Vi på Scan är stolta över att vi gör våra produkter från grunden. Vi äger hela kedjan från jord till bord eftersom vi själva köper in djuren från svenska bönder. Vi slaktar och styckar djuren och förädlar sedan köttet till charkprodukter av högsta kvalitet. Här kan du läsa om de första stegen, från gård till styckning.

 
 

Kött från svenska gårdar

För att få leverera djur till oss måste våra leverantörer skriva på en uppförandekod. Våra ca 14 000 kontraktsleverantörer av slaktdjur kontrolleras av våra inköpare då de gör gårdsbesök. Fokusområdet är djuromsorg och djurens hälsa.

Våra grisleverantörer måste vara anslutna till en oberoende tredjepartscertifiering. Det betyder att även en oberoende part ska kontrollera att bonden lever upp både till våra egna krav och till de krav som ställs i svensk djurskyddslagstiftning. 

Våra samarbetsgårdar

Halla gård ligger utanför Kvänum i Västergötland och drivs av Anders Gunnarsson tillsammans med hans far och en anställd. Anders föder upp rapsgrisar och odlar i princip allt foder på den egna gården.

Läs mer om våra samarbetsgårdar > 

 
Djuromsorg, slakt & styckning

Kvalitets- och djuromsorg

Vi arbetar med djuromsorg på många olika nivåer och försöker hela tiden bli bättre. Vi har därför förbättringsgrupper på alla slakterier där vi regelbundet sitter ner tillsammans med länsstyrelsen och andra myndigheter för att se hur läget ser ut och vad som kan bli bättre. Vi samarbetar också med olika universitet för att hitta möjligheter att förbättra och utveckla arbetet med djuromsorg.

De senaste åren har vi investerat mycket pengar på miljön i våra stallar för att minimera stressen hos djuren som kommer in till oss. Det handlar om att drivgångar utformas efter djurens naturliga beteende, vilken färg- och ljussättning man har och att minimera buller. Vi ser också alltid till att inte blanda djur från olika grupper, utan att hålla ihop de djur som kommer från samma gård.

Vi kontrolleras ständigt av livsmedelsverkets veterinärer som alltid är på plats i stallar och vid slakten. Inget djur får slaktas innan det besiktigats av en veterinär och om man misstänker att något har gått fel till i transport eller på gården har vi rutiner för att rapportera avvikelser och göra uppföljningar mot våra leverantörer. 

Noga reglerade transporter

Transporterna till slakteriet sker under mycket kontrollerade former. Vi arbetar med erfarna åkare som har specialbyggda transporter med bland annat klimatsystem. Chaufförerna är certifierade att hantera djur vilket gör att på- och avlastning sker så smidigt som möjligt.

Transporttiderna får aldrig överstiga åtta timmar men oftast är de mycket kortare än så, medellängden på våra transporter ligger på ca fyra timmar.

Veterinärer ständigt närvarande

När djuren anländer hos oss besiktigas varje djur av en statligt anställd veterinär. Djurägaren garanterar vid varje leverans att alla djuren är friska och födda och uppvuxna i Sverige. Vår certifierade personal tar emot djuren och om djuren behöver stallas upp får de foder och vatten.

Grisarna och lamm får strö i boxarna medan kreaturen har mjuka gummimattor att ligga på. Slakten inleds med att djuren bedövas. Det betyder att djuret görs medvetslöst innan avblodning. Inga djur får slaktas i Sverige utan bedövning, utan undantag. 

Ett hantverk

För att bli styckare behövs utbildning och mycket tid för att lära sig hantverket. I Linköping och Skara där vi styckar nötkött har vi investerat i två mycket moderna styckningslinjer där i princip varje detalj går att spåra tillbara till enskilda djur.

Styckaren får också återkoppling på det han eller hon styckar på en liten skärm som finns vid varje station. Det ger oss både hög kvalitet och full spårbarhet. 

Köttkunskap

Köttkunskap

Hur påverkas köttkvalitén av uppfödningen? Vad händer när kött möras och vad innebär egentligen torrsaltning? Här kan du fördjupa dig i köttkunskap och lära dig mer.

Omsorgsfullt utvalt

I vårt sortiment Omsorgsfullt utvalt har vi med vår kunskap och omsorg valt ut de finaste kvalitetsdjuren från våra svenska gårdar. 

Upp