Möt Benny Granqvist som är kvalitetsstyrare på Scan

Benny Granqvist har arbetat på företaget i 23 år. Han känner stor stolthet över Scans produktion. Det faktum att konsumenter alltid vet vad de stoppar i sig när de äter någon av Scans produkter - det vill säga svenskt kött - gör att han kan stå för slutprodukten.

- Oavsett del i värdekedjan är kvalitetsarbete en färskvara, varje dag. Scan har kontrollanter som kontrollerar kontrollanter för att produktionen ska uppnå bästa möjliga kvalitet i alla led, vilket företag har det? På alla förpackningar är vi även noggranna med att upplysa konsumenter om vilka krav vi ställer på våra produkter.

- Även om grundförutsättningen är att uppfödarna av nöt och gris har gjort ett bra arbete, måste även slakt och styckning utföras gediget för att slutprodukten ska bli god.

För att till exempel bli styckare behövs utbildning och mycket tid för att lära sig hantverket. I Linköping och Skara där Scan styckar nötkött finns dessutom en modern styckningslinje, i vilken i princip varje detalj går att spåra tillbaka till enskilda djur.

Som kvalitetsstyrare ansvarar Benny för utbildningar om hela närings- och produktionskedjan, både för externa samarbetspartners och medarbetare. Oavsett vilken roll en person har som anställd är det viktigt att känna till Scans värderingar.

- En av de vanligaste frågor jag får är om jag själv äter kött. Svaret är glasklart, säger Benny. Favoriträtten är en riktigt bra köttbit med sås och potatis till!

Upp