Rapsgrisbönderna Catrin och Jan på Evertsholm

Evertsholm ligger inte långt från Söderköping i den gamla Östgötska jordbruksbygden. Varje år föds cirka 5700 grisar upp här, alla Svensk Rapsgris. Gården i sig har 160 hektar men man bedriver odling av spannmål, åkerbönor och oljeväxter på 570 hektar genom arrenden. Det mesta av skördarna blir foder till grisarna.

Här har man koll på grisarna mår bra

På gården Evertsholm föder Catrin och Jan Siverskog upp Svensk Rapsgris. Gården ligger i en gammal jordbruksbygd med mångtusenårig historia. Själva gården omnämns redan år 1260 och fick troligtvis sitt namn från Söderköpings borgmästare under senare delen av 1500-talet. 1981 tog Catrin och Jan över gården efter Catrins föräldrar. Idag är det uppfödningen som står i fokus på de 160 hektaren och man odlar det mesta av sitt foder på sina egna och arrenderade ägor. Även om man som nästan alla moderna jordbruksföretag också har sidoverksamheter i form av skogsbruk, uthyrning och försäljning av grödor.

På Evertsholm är man ambitiösa, det syns om inte annat på den imponerande samlingen diplom på väggen i fikarummet. ”Årets företagare”, ”Årets Östgötabonde” och såklart flera utmärkelser från Scan. 

1998 började Catrin och Jan med grisar och sedan 2012 är alla Svensk Rapsgris.

– Det är ett koncept som vi tror på, säger Catrin som har huvudansvaret för grisarna på gården. Det känns som om rapsgrisarna är allmänt lite mer välmående.

Varje år går 5700 grisar från Evertsholm till slakt. Och trots mängden dokumenteras varje djur individuellt och man har järnkoll på vad de äter och hur de växer. 

– Jag tycker om statistik, säger Catrin, så jag följer alltid upp det som går att följa upp. Det är viktigt för att ha koll på affärerna, men också en trygghet för konsumenterna att veta att vi som föder upp Svensk Rapsgris är seriösa och tar väl hand om våra djur. Tack vare statistiken kan jag visa det svart på vitt.

 

Upp