Esplunda Gård

Esplunda Gård har varit ett familjeföretag sedan 1544. I dag drivs gården av Per Nilsson, som är 15:e generationens ägare.

 Antal hektar: Brukar 800 ha åkermark, 260ha skog, 50ha beten

Antal grisar: 2 200 (8 000/år)

Antal nötkreatur: 400 (400/år)

Pers favoriträtt: En god köttstek med potatis, svampsås och kokta grönsaker och även bacon - gärna gjorda på rapsgris - tillagade på olika sätt.

Möt Per Nilsson som driver Esplunda Gård

På frågan om vad som är viktigast i Esplunda Gårds arbetsvardag svarar Per Nilsson utan tvekan: friska och välmående djur. Om djuren mår bra så växer de bra och vi skapar en hög kvalitet. Han betonar också att det inte finns någon genväg till god djuromsorg med låg antibiotikaanvändning.

- Det är på gården som föder upp djuren som värdekedjan startar. Det är ett stort ansvar. Även om värdekedjan slutar först på konsumentens tallrik är det ursprunget och spårbarheten i de färdiga produkterna som främst bidrar till kvalitet, äkthet och trovärdighet. Man kan säga att Scan är vår förlängda arm, liksom att vi är Scans.

Djuromsorgsprogrammet i Sverige tillhör de hårdaste i världen. Uppfödningen av nötkreaturen och grisarna på Esplunda Gård sker i öppna och ljusa stallar, där personal rör sig åtta timmar om dagen. När de inte är bemannade finns larm som varnar om något inte fungerar. Djuren får rent vatten och aptitligt foder. Ordning och reda är det viktigaste för att föda upp hälsosamma djur, därför finns tydliga rutiner för alla moment.

Esplunda Gård har samarbetat med Scan så länge Per kan minnas. Samarbetat bygger i grund och botten på ömsesidig respekt för varandras kunskap och erfarenhet.

- Scan står för svenskhet och kvalitet, det har ett stort värde för oss som leverantör. När vi lastar våra djur och nästa del av värdekedjan tar vid, känner vi oss trygga med att lämna vidare ansvaret, säger Per.

Upp