Fredrik och Helene Nordén - årets lammleverantör 2012

Fredrik och Helene Nordén föder upp lamm på Grevingetorp. Tidigare har de haft en blandad produktion men är sedan 2008 en renodlad lammgård.

Om gården

  • 650 lamm till slakt årligen
  • 446 tackor
  • 60 hektar mark

Fredrik och Helene Nordén årets lammleverantör 2012

Fredrik och Helen Nordén har gått från en blandad produktion av gris, nöt och lamm till att nu helt fokusera på lammproduktion.

 - Jag köpte gården 1983 tillsammans med min syster, berättar Fredrik. Då hade vi en integrerad grisproduktion, ett tjugotal köttdjur och lite får. Sedan byggde vi om till smågrisproduktion med 130 suggor. Vid den tiden hade också antalet tackor ökat till ett hundratal.

- Fram till 1999, då Fredrik skadade ena handen i en maskin, hade vi grisproduktionen och en del får parallellt, säger Helen. Då började vi avveckla grisproduktionen och satsade mer på lamm i stället. Det blev en lammsatsning i samarbete med Scan 2004 och under åren fram till 2008 var grisarna helt borta och lammproduktionen hade vuxit till cirka 250 tackor.

Sedan dess har Fredrik och Helen ytterligare utökat antalet tackor och nu är de uppe i hela 446 tackor vilka ger cirka 650 lamm per år vilket är vad stallar och betesmarker klarar för närvarande. Fredrik arbetar heltid med gården och Helene kombinerar arbetet på gården med att på heltid köra buss i Ystadsområdet. Gården är på cirka 60 ha och hela arealen används till fåren.

- Fredrik och Helene är mycket måna om sina djur och levererar alltid väldigt fina lamm, säger Elisabeth Svensson som är lammansvarig på SLS och som har följt paret Nordéns utveckling under åren.

Vi tror på en god framtid för lammproduktion

- Grunden är att vi tror på en fortsatt ökad efterfrågan på svenskt lammkött, säger Fredrik. Konsumtionen är väldigt låg för närvarande och allt tyder på att den kommer att öka år för år.

- För oss handlar det mycket om att fortsätta finslipa och förbättra alla detaljer i vår produktion de kommande åren, säger Helen. Det gäller både rent tekniska frågor i stallar, utfodring och hantering som fortsatt förbättring på tackornas kvalitet och styrning av lamningsperioder avslutar Fredrik.

Upp