Köttkvalitet

När man pratar om köttkvalitet finns det flera steg att ta hänsyn till. Det handlar om köttkvalitet vid uppfödningen, faktorer kring slakten och hur köttet möras. Alla steg påverkar på olika sätt ätkvalitén och den slutgiltiga ätupplevelsen.

Uppfödningsfaktorer som påverkar är exempelvis ras, kön, ålder, uppfödningsmodell, tillväxthastighet och vilket foder som används. 

Köttrasdjur ansätter muskler på ett annat sätt än mjölkraser och ger därför betydligt större och bättre detaljer. Nötdjur av honkön har ofta mindre detaljer men är istället ofta betydligt mörare. Generellt sett påverkar uppfödningsmodell och tillväxthastighet köttets marmorering. Långsam tillväxt ger mer marmorering och ett mörare kött. Stut är ett exempel på detta. Men även valet av köttras är avgörande för hur marmoreringen kommer att bli. .

Åldern påverkar också mörheten och ju äldre djuret desto större är behovet av mörning. Kalvar, grisar och lamm behöver normalt inte möras (men det är aldrig fel att även låta dessa få några extra dagar innan anrättning) medan nötdjur i regel bör möras i minst en vecka. Ett gammalt djur behöver dock inte vara av sämre kvalitet eftersom smaken utvecklas ju äldre djuret blir. Däremot krävs det oftast mer mörning och mer arbete vid tillagningen. En äldre mjölkko kan därför vara mycket lämplig vid exempelvis långkok där det blir mycket smakrikt och mört om det får koka tillräckligt länge. 

Fler faktorer som påverkar mörningen

Det finns flera kriterier som påverkar mörheten på köttet förutom själva djurets egenskaper. En stor påverkan för att köttet blir bra och gott att äta är hur det hanteras i vår slakt och momenten efter. Det är väldigt viktigt att djuret behandlas väl och inte stressas, både ur en etisk synpunkt och för att det påverkar köttets ph-värde. Efter slakten startar mörningsprocessen och här är tid och temperaturförloppet mycket viktigt för köttets fortsatta egenskaper, dvs att köttet kyls ner på ett optimalt sätt. Det här är givetvis lika viktigt oavsett vilket sortiment köttet sedan säljs under.


Möt en av våra leverantörer

Anders Gunnarsson - Halla gård

Halla gård ligger utanför Kvänum i Västergötland och drivs av Anders Gunnarsson tillsammans med hans far och en anställd. Anders föder upp rapsgrisar och odlar i princip allt foder på den egna gården.

8 500 slaktgrisar årligen

230 hektar brukad åker

35 hektar skog

Läs mer om några av våra leverantörer > 

Upp